Skip to main content

[คู่มือ] วิธีสร้างกำหนดการสตรีมใน YouTube Studio และวิธีไลฟ์สตรีมที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน CameraFi Live (YouTube) (TH/EN)


สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน CameraFi Live ขอแนะนำวิธีสร้างกำหนดการสตรีมใน YouTube Studio และวิธีไลฟ์สตรีมที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน CameraFi Live (YouTube) นะคะ 


สำหรับวิธีไลฟ์สด YouTube มีอยู่ 2 แบบคือ สตรีมทันที และ เหตุการณ์ ค่ะ สตรีมที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าจะไลฟ์ผ่านตัวเลือก เหตุการณ์ ได้เท่านั้น นอกจากนี้ช่องที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า 1,000 คนจะไม่สามารถไลฟ์แบบกำหนดเวลาล่วงหน้าได้ค่ะ

 

สำหรับผู้ที่จะสร้างกำหนดการสตรีมและไลฟ์ผ่านตัวเลือก เหตุการณ์’ เตรียมคอม/โน้ตบุ๊ก และมือถือให้พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ :)

สร้างกำหนดการสตรีมใน YouTube Studio

[PC]

 

1. กดที่ไอคอนช่องของคุณ(ด้านบนขวาของจอ) จากนั้นเลือกเมนู YouTube Studio

 

 

2. เมื่อเข้ามาใน YouTube Studio แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง ทางด้านบนขวาของจอ จากนั้นเลือก ถ่ายทอดสด


3. เลือกเมนู จัดการ ทางฝั่งซ้ายของจอ จากนั้นกดปุ่ม กำหนดเวลาสตรีม ทางขวา


 

4. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ แล้วตั้งเวลาที่ต้องการสตรีม จากนั้นกด สร้างสตรีม


 

เมื่อสร้างสตรีมล่วงหน้าเสร็จก็สามารถนำไปสตรีมใน CameraFi Live ไลฟ์ได้แล้วค่ะ

 

วิธีนำสตรีมที่สร้างล่วงหน้ามาไลฟ์ใน CameraFi Live

[CameraFi Live]

 

1. เลือกสตรีมแบบเหตุการณ์ จากนั้นกดไอคอนรูปกระดาษและนาฬิกาเพื่อนำสตรีมที่สร้างไว้เข้าสู่แอป

 

 

2. เลือกสตรีมที่ต้องการออกอากาศจากนั้นกดปุ่ม ตกลง ทางด้านบนขวา

 

 

3. เมื่อพร้อมแล้วกด GO เพื่อเริ่มออกอากาศ

 

 

 

หากเพื่อน ๆ มีคำถามอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะ :)


Comments