ฟีเจอร์ พรีเซ็ต หรือการตั้งค่าล่วงหน้าบนแอป CameraFi Live จะช่วยประหยัดเวลาเตรียมตัวไลฟ์ โดยคุณสามารถเซฟธีม เอฟเฟกต์ ฯลฯ ไว้ล่วงหน้าแล้วเรียกใช้เมื่อไรก็ได้


3 หัวข้อการใช้งานพรีเซ็ต

1. สร้างและเรียกใช้พรีเซ็ต

1) วางโอเวอร์เลย์ต่าง ๆ ที่ต้องการบันทึกเป็นพรีเซ็ต จากนั้นปัดหน้าจอไปทางซ้ายแล้วเลือกเมนู การตั้งค่าล่วงหน้า 

 

 

*ในภาพตัวอย่าง ทีมงานวางโอเวอร์เลย์รูปภาพและข้อความไว้

 

2) กดปุ่ม (+) ด้านล่างขวา

 

 

3) ใส่ชื่อพรีเซ็ตจากนั้นกดตกลง

 

 

4) กดตกลงอีกครั้ง

 

 

5) เรียกใช้พรีเซ็ตโดยกดที่ชื่อพรีเซ็ตจากนั้นกดเปิด 

 

2. เขียนทับพรีเซ็ต

คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรีเซ็ตได้ดังนี้

1) เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ตามต้องการจากนั้นปัดจอไปทางซ้ายแล้วเลือกเมนู การตั้งค่าล่วงหน้า

 

 

*ภาพตัวอย่างทีมงานได้ลบรูปภาพและข้อความออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นสกอร์บอร์ดแทน

 

2) เลือกพรีเซ็ตที่ต้องการเขียนทับจากนั้นกด บันทึก 

 

 

3) กดตกลงเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

 

 

4) กดตกลงอีกครั้ง

 

3.ลบพรีเซ็ต

คุณสามารถลบพรีเซ็ตที่สร้างไว้ได้ดังนี้

 

1) เลือกพรีเซ็ตที่ต้องการลบจากนั้นกด Delete

 

 

2) กดตกลงเพื่อยืนยันการลบพรีเซ็ต

 

 

3) กดตกลงอีกครั้ง


 

หวังว่าฟีเจอร์พรีเซ็ตจะช่วงเพื่อน ๆ ลดเวลาในการเตรียมตัวออกอากาศ และสะดวกต่อการเรียกใช้รูปแบบหรือธีมที่ใช้บ่อย ๆ นะคะ :)